ငလ်င္ ေတြဟာ သ ဘာဝ ပါ ဒါေပမယ့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားက ေတာ့ လူသားေတြ ရဲ့ဖန္တီးမွုပါ

eq

(llmyanmar.org)

ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေတြဟာ နီေပါႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းမွာသာျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါဘူး။အိမိနီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊အိႏၵိယ၊ျမန္မာ အစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ဒီလိုဆိုး႐ြားလွတဲ့ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေတြဟာတတိယကမာၻလို႔ေခၚတဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာပဲ ဘာလို႔ျဖစ္ပြားေနတာလဲ။ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈေတြ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈေတြနဲ႔ ေရလႊမ္းမိုးမႈေတြေၾကာင့္ ေျမာက္အေမရိကနဲ႔ ဥေရာပမွာေနထိုင္တဲ့လူေတြ ေသေၾကပ်က္စီးၾကတယ္ ဒါမွ မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကရတယ္ဆိုတာကို အင္မတန္မွၾကားရခဲပါတယ္။သဘာဝကပ္ေဘးေတြဟာ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ မရွိသေလာက္နည္းပါးၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြမွာပဲ အခ်ိဳးမညီမ်ွစြာျဖစ္ေပၚေနတာကေတာ့ တိုက္ဆိုင္မႈတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ၿပီးေတာ့ ဒါဟာ လူေတြေျပာေနၾကျဖစ္တဲ့ အတိတ္ဘဝရဲ႕ မေကာင္းတဲ့ အကုသိုလ္ကံေတြ ကံၾကမၼာေတြနဲ႔လည္း ဆက္စပ္မႈမရွိပါဘူး။
အထက္ပါအျမင္နဲ႔ဆန္႔က်င္သူေတြကေဆာ့ ဒီလိုသဘာဝေဘးအႏၲရယ္ေတြဟာ ကမာၻႀကီးရဲ႕ ေရွာင္လႊဲလို႔မရတဲ့ သဘာဝျဖစ္စဥ္ေတြလို႔ပဲေျပာၾကပါလိမ့္မယ္။ဒီလိုရုတ္တရက္ျဖစ္ပြားတဲ့ သဘာဝကပ္ေဘးကို ဘယ္သူကမွ ကာကြယ္တားဆီးမေပးႏိုင္သလို ဒါဟာ ဘယ္သူ႔ရဲ႕အမွားေၾကာင့္မွလည္း မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို သူ႔တို႔က ေျပာၾကပါလိမ့္မယ္။မ်ားျပလွတဲ့ေသဆံုးမႈေတြ၊ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေတြ၊ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရမႈေတြနဲ႔ ေရာဂါကူးစက္ခံေနရမႈေတြဟာ သဘာဝေၾကာင့္ဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ငလ်င္ဒဏ္ကို ေရွာင္လႊဲလို႔မရတာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ သဘာဝကပ္ေဘးကိုေတာ့ ေရွာင္လႊဲလို႔ရပါတယ္။ဆင္းရဲမြဲေတတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ လူသားေတြဟာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားတဲ့အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတစ္စုအတြက္ ေပးဆပ္ေနရတဲ့ အတြင္းက်က်ဗဟိုခ်က္မ တစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။လက္ဝါးႀကီးအုပ္သူေတြဟာ အဲဒီလိုအျပဳအမူေတြကို သူတို႔ရဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ တည္ေဆာက္ဖန္တီးယူထားပါတယ္။အမ်ားစုေသာပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားေတြဟာ လ်စ္လ်ဴရႈခံခဲ့ရပါတယ္။ရလာတဲ့ အက်ဳိးရလဒ္ေတြကို ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မခံစားခဲ့ရပါဘူး။ဒီလိုနဲ႔ အရင္းရွင္ေတြေၾကာင့္ ကမာၻ့ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားႀကီးဟာ ဆုတ္ယုတ္နစ္နာမႈေတြ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေတြ၊ ေရရွားပါးမႈျပႆနာေတြ၊ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈေတြ၊ ေရာဂါေဝဒနာခံစားရမႈေတြ အစရွိတဲ့ ျပႆနာေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္ၾကားမွာ အက်ပ္ရိုက္ခဲ့ရပါတယ္။လူသားေတြအခုေတြ႕ႀကံဳေနရတဲ့ ကပ္ေဘးေတြဟာ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြေၾကာင့္ပါပဲ။အမွန္ေတာ့ လူသားေတြဟာ သဘာဝရဲ႕ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်မႈေအာက္မွာ ေသေၾကပ်က္စီးစရာအေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ေကာင္းသတဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြ နည္းပညာေတြနဲ႔ သယံဇာတကို မ်ွမ်ွတတခြဲေဝအသံုးခ်ႏိုင္မႈတို႔ဟာ အဆိုးဆံုးေသာကပ္ေဘးေတြကို ဖယ္ရွာေပးႏိုင္ပါတယ္။လူေတြေသေၾကစရာ အေၾကာင္းကို မရွိပါဘူး။တကယ္ေတာ့ လူေတြေသတာ သဘာဝကပ္ေဘးေၾကာင့္မဟုတ္ပါဘူး။ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ အရင္းရွင္စနစ္ေၾကာင့္ပါ။
အရင္းရွင္လူတန္းစားနဲ႔မဟာမိတ္ေတြရဲ႕ သဘာအေပၚအျပစ္ပံုခ်တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကို က်ဳပ္တို႔ လံုးဝလက္မခံပါဘူး။လူသားေတြခံစားေနရတဲ့ ျပႆနာေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းဆိုး႐ြားလာပါတယ္။ဆင္းရဲမဲြေတတဲ့ ၿမိဳ႕ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ေက်း႐ြာေတြဟာ မ်ားသထက္မ်ားလာပါတယ္။ဆင္းရဲမြဲေတမႈဟာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အသီးသီးရဲ႕ မိသားစုေတြကို ဖ်က္ဆီးသတ္ျဖတ္ေနပါတယ္။ဒီလိုဆုတ္ယုတ္မႈေတြရဲ႕ ရလဒ္အျဖစ္ လူသားေတြဟာ တစ္ဖက္မွာ ေသျခင္း တစ္ဖက္မွာ ရွင္သန္ျခင္းသာရွိတဲ့ ႀကိဳးတန္းေပၚမွာ ေသျခင္းဘက္သို႔ ယိမ္းယိုင္ေနတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ အာမခံခ်က္မဲ့စြာ လမ္းေလ်ွာက္ေနရပါတယ္။က်ဳပ္တို႔မွာ လံုၿခံဳမႈေတြ ေပ်ာက္ဆုံုးေနတယ္။ႂကြယ္ဝမႈနဲ႔ အလွမ္းေဝးေနတယ္။ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ကင္းမဲ့ေနတယ္။တကယ္ေဆာ့ အရင္းရွင္စနစ္ဟာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကိုပဲ ေပးကမ္းေနတာပါ။အရင္းရွင္လူတန္းစားေၾကာင့္ ငါတို႔ဟာ မလိုအပ္တဲ့ လူပိုေတြ အသံုးမက်တဲ့ လူေတြလို ျဖစ္လာရတယ္။ငါတို႔ဟာ ရွင္မထူးေသမထူးဘဝေတြျဖစ္ေနရတယ္။အရင္းရွင္လူတန္းစားနဲ႔ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားေတြရဲ႕ ကြာဟမႈဟာ လံုးဝ သိသိသာသာကြာျခားလာတယ္။ကမာၻ႕အရင္းရွင္ဝါဒဟာ ငါတို႔ကို ေသတမ္းစာေရးဖို႔ ခိုင္းေစေနတယ္၊ကမာၻ႕ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္းသို႔ ဦးတည္ေနတယ္၊ၿပီးေတာ့ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တုန္းမႈျဖစ္ရပ္ဆီသို႔ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဦးတည္ေနတယ္။အေျပာင္းအလဲအတြက္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ကေတာ့ အခုခ်က္ခ်င္းပါပဲ။ငါတို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕ မွားယြင္းေနတဲ့ အရင္းရွင္ဝါဒကို ျငင္းပယ္ဖို႔ အခြင့္အေရးရွိပါတယ္။သူတို႔နဲ႔ မတူတဲ့ လမ္းကို ငါတို႔ေလ်ွာက္လွမ္းၾကမယ္။အနာဂတ္ဆိုတာ ငါတို႔လက္ထဲမွာပါ။သူတို႔ရဲ႕လမ္းစဥ္ေတြက ငါတို႔ကို နာက်င္ခံစားရမႈေတြနဲ႔ ေသေၾကပ်က္စီးမႈေတြပဲေပးႏိုင္တယ္။ငါတို႔ေလ်ွာက္လွမ္းမယ့္လမ္းကေတာ့ လြတ္လပ္မႈ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈ လံုၿခံဳမႈ ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ဘဝေတြကို ဖန္တီးေပးႏိုင္တယ္။ငါတို႔အနာဂတ္ကို ငါတို႔ပိုင္ၾကပါတယ္

Leave a Reply