ရုပ္ ရွင္္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း(Seth Rogen) (The Interview 2014)ရုပိ ရွင္

The_Interview_2014_poster (2)

(llmyanmar.org)

အင္ တာဗ်ဴး(Seth Rogen 2014)ဟာမ်ားစြာ အျငင္းပြားဖြယ္ ရာအရာတစ္ခုပါ ဘာ့ေႀကာင့္လဲဆို ေတာ့
အဲ ဒီရဲ့ ေျမာက္ ကိုရီးယားပံုစံသရုပိ ေဆာင္ မွုဟာ ေျမာက္ကိုရီးယားအခုလက္ ရွိ ေခါငိးေဆာင္ ကင္ ဂ်ံဳအန္ ရဲ႔ မ်ိဳးရုိးနာမည္အလိုက္ ပါ ေသာ ေႀကာင့္ ျဖစ္ပါတယိ ဆိုနီမီဒီယာ အဖြဲ႔အစည္းဟာ ဒီရုပ္ ရွင္ ကိုဖန္တီးသူျဖစ္ျပီး
အခ်က္အလက္မ်ားဆို င္ ရာ ဆိုက္ဘာစစ္ပြဲနဲ႔
အဖ်က္အဆီးခံလိုက္ ရပါတယ္ အဲဒီရုပ္ ရွင္ ဟာ မရင့္ က်က္ ေသးခင္ မႀကာေသးခင္ ကဘဲ ထုတ္လြွင့္ ခဲ႔ျပီး ကုမၸဏီရဲ႔ ေဒၚလာေပါင္းမ်ားစြာ ကုန္က်ခဲ႔ပါတယ္ တျခားအဖြဲ႔သားေတြနဲ႔ဆိုင္ တဲ႔ လ်ွိဳ႔ဝွက္ခ်က္မ်ားစြာလညး္ ခ်ိဳးဖ်က္ ဝင္ ေရာက္ ခံခဲ႔ရပါတယ္ အပို အ ေနနဲ႔ အဲဒီဟက္ကာမ်ားဟာ သူတို့ေတြ ဒီရုပ္ ရွင္ ကုိျပသလ်ွင္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ ေစမယ့္
အရာမ်ားျပဳလုပ္မယ္လို ့ျခိမ္းေျခာက္မွု ေတြ
ေႀကာင့္ ပထမပိုင္းက ျပသမွုအစီအစဥ္ကုိ
ဖ်က္သိမ္းခဲ႔ပါတယ္ဆိုနီကုမၸဏီက ပထမပိုင္းမွာသူတ္ို ့ေတြဟာ ဒီရုပ္ ရွင္ ကို မထုတလြွင့္ ေတာ့ပါဘူး ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေတာ့ထုတ္လြွင့္ ျဖစ္မယ္လို ့ေျပာဆုိခဲ႔ပါတယ္ သမၼတအိုဘားမားနဲတျခားလူေတြက ေတာ့
အဲဒီမ ေတာ္တဆျဖစ္ ရပ္ ေတြမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားကင္ ဂ်ံဳအန္ ရဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ မွုဟာ
ဖိအားတစ္ခု အ ေနနဲ႔ပါဝင္ ခဲ႔ျပီးေျမာက္ကိုရီးယားဟာ ကင္ ဂ်ံဳအန္အုပ္ခ်ဳပိမွုဟာ ဖိအားတစ္ခု အ ေနနဲ႔ပါဝင္ ခဲ႔ျပီး ေျမာက္ကိုရီးယားကုိ အႀကမ္းဖက္သမားအစိုးရအျဖစ္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ ရြက္ ေနတယ္လို ့စြပ္ စြဲခဲ႔ပါတယ္ တကယ့္အမွန္ မွာေတာ့ ေျမာက္ကိုရီးယားက ဟက္ကာေတြကုိ အဲလိုတိုက္ခိုက္ ျခိမ္းေျခာက္ဖုိ ့ရန္ ပါဝင္ ခဲ႔တယ္ဆိုတာကုိ သကိ ေသခံတစ္ခု ရွိပါတယ္ လံုျခံဳေရးက်ြမ္းက်င္ သူေတြဟာ
က်ြန္ေတာ္တုိ့မွာစဥ္းစားခ်င့္ ခ်ိန္စရာ ေတြအမ်ားႀကီးရွိျပီး သူတို့ေတြလုပ္တာလို ့သက္ ေသ မရွိပါဘူးလို့ ေျပာဆိုပါတယ္
ေျမာက္ကိုရီးယားက ေတာ့ဒီကိစၥမွာ သူတို့ေတြအ ေနနဲ႔ပူးေပါင္းပါဝင္ ျခင္းမ ရွိပါဘူးလို ့ ေျပာဆိုပါတယ္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္တစ္ေယာက္ ေယာက္က ေတာ့ လံုျခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေျမာက္ကိုရီးယားကုိ သိေစဖို ့ရန္ မွာ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုကို တုိက္ခိုက္ဖုိ ့ရန္ စိတ္ ဝင္ စားမွု မရွိဘူးလို ့သိဖို ့ရန္မလိုအပ္ပါဘူးသူတို့ေတြဘာ့ေႀကာင့္ ဒီလိုလုပ္ခဲ႔တာလဲ အုပ္ခ်ဳပ္မွုစနစ္ဟာ ေတာ္လွန္ ေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အနညး္ငယ္စိတ္ဝင္ စားမွု ရွိျပီး
ဒါမွမဟုတ္ တစ္ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာနယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီဆန့္က်င္ ေရးသမားေတြရဲ႔လွုပိ ရွားရုနး္ကန္မွုကို ကူညီအားေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္
ေျမာက္ကိုရီးယားအုပ္ခ်ဳပ္မွုဟာတရုတ္ နဲ႔စိမ္းကားဖို ့ရန္ ဆႏၵမရွိပါဘူး သူ့ရဲ႔အဓိက စီးပြားကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးလုပ္ ေဖာ္ကိုင္ ဖကိဟာ အ ေမရိကန္နဲ႔လည္း စီးပြားေရးလုပိငန္းေပါင္းမ်ားစြာလုပ္ကိုင္ ေနပါတယ္ ျပီးေတာ့ျပီးခဲ႔တဲ႔နစ္ ေတြမတိုင္ ခင္ က အုပ္ခ်ဳပ္မွုစနစ္ဟာ အ ေမရ္ကန္ျပည္ေထာင္ စု ဆီမွ တူညီမွုမ်ားစြာ ရ ရွိ လက္ခံခဲ႔ပါတယ္ အဲဒါဟာျပီးခဲ႔တဲံ့ဆယ္စုနစ္တစ္ခု ေက်ာ္ႀကာ ေျမာက္ကိုရီးယားဟာ အ ေမရိကန္ ရဲ႔ကူညီမွုကုို ရယူ ေနတဲ႔ အ ေရွ႔ အာရွနိင္ င့တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ ေျမာက္ကိုရီးယားဟာအဲဒီေန ရာမွာ အ ေမရိကန္ ရဲ႔ အ ေပါင္းအပါ မည္သူမဆို အကူအညီေပါင္းမ်ားစြာရယူျပီး
အဲဒီထဲမွာ ေတာင္ ကိုရီးယားလည္းပါပါတယ္
ေျမာက္ကိုရီးယားဟာ ကမာ႓့အျမင္ မွာ အတိတ္အတုိင္းသ ဘာဝအ ေလ်ာက္ ျပဳမူေန ထိုင္ ျပီး လက္နက္စမ္းသပ္မွု ေတြကို
အျပစ္ တင္ ခံခဲ႔ ရပါတယ္ ဥပမာ အ ေနနဲ႔ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုကုိ တိိုက္ခိုက္ဖို ့ရန္ ေဘးအႏၳရာယ္ဒုကၡေတြကို ဂရုစိုက္ဖုိ ့ရန္ျဖစ္ပါတယ္ ဓ နရွင္ မီဒီယာ ေတြထဲမွာ
အခ်ိဳ႔သရုပ္ေဆာင္ မွု ေတြရဲ႔ ေမွာင္ ခိုသတင္းအုပ္ခ်ဳပ္မွုဟာ မရုးသြပ္ပါဘူး
အသစ္အုပ္ခ်ဳပ္မွဳနဲ႔မတူညီဘဲ အဲဒါဟာ မူလ အ ေျခ အ ေနကို သူတို့ကိုယ္တိုင္ ထိန္းသိမ္းထားမွုကို ရွာ ေဖြ ေနပါတယ္
ျပီးေတာ့ သူ့ရဲ႔စိတ္ ဝင္ စားမွုကုိျပန္လည္ ဆန္းသစ္ျပဳျပင္ ပါတယ္ အဲဒါရဲ႔မည္သည့္အရာမွ စူးရွက်ယ္ေလာင္ေသာ
တက္ႀကြလွုပ္ ရွားမွုကဲ႕သို ့ ေသာ အရာ ရဲ႔
ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျပဳျပင္ ထားပါတယ္
ဟက္ကာေတြ ရဲ႔တိုက္ခိုက္ မွုဟာ အမ်ားစုက
ယင္းဝါဒီ ေတြ ရဲ႔ အ ေပၚ ေက်ာ္ႀကားမွုလိုခ်င္ လို ့ရွာေဖြ ျခင္းနဲ႔ ခပ္ ဆင္ ဆင္ တူပါတယ္ ဦးေနာက္ ေခ်ာင္ ေသာ အ ေျခ အ ေနတစ္ခုဟာ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုနဲ႔ ေျမာက္ကုိရီးယားႀကားမွာ ျပသာနာျဖစ္ ေအာင္
ဖန္တီးဖို့ရန္တိုက္ခိုက္ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္
ဒါမွမဟုတ္စိတ္ အားထက္သန္စြာျဖင့္ဖန္တီးျခင္းျဖစ္ပါတယ္
ဒါေပမယ့္ ေျမာက္ကိုရီးယားကို ေထာက္ပံ ေနသူအမ်ားစုဟာ ဒီကိစၥမွာ ႏွုတ္ဆိတ္ ေနတာကိုပါ
ရုပ္ ရွင္ ရဲ႔ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္က ေတာ့
ႀကိဳတင္ ေဟာကိန္းထုတ္ထားနိင္ သလို
စကိုင္းလက္ခ (ဂ်ိန္းစ္ဖရန္ကုိ )ပုဂြ ေသာ အ ေမြးနုနု ဂ်ာနယ္လစ္နဲ႔ ေအဂ်ဳနး္စ္( Seth Rogen)သူ့ရဲ႔ ပရုိဂ်ဴဆာ က ကင္ ဟာသူတို့ရဲ႔ ေက်ာ္ႀကားထင္ ရွားေသာ အတင္းအဖ်င္း ေျပာဆိုျခင္းTVကို နစ္သက္မွဳ ရွိတယ္လို ့သင္ ယူပါတယ္ ျပီးေတာ့သူတို့ဟာ
ေျမာက္ကိုရီးယားအုပ္ခ်ဳပ္မွူစနစ္ကို ျဖတ္ျပီး
ဆက္ သြယ္ ေရးလမ္းေႀကာင္းကုိ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ကာ အင္ တာဗ်ဴးတစ္ခုကိုေတာင္းဆို ဖို ့ရန္ စီမံခန့္ခြဲပါတယ္ သူတို့ေတြ ရဲ႔အ့ံႀသဝမ္းသာတဲ႔အမူအရာအရ ကင္ ဟာ သ ေဘာတူပါတယ္ စီအိုင္ ေအဟာ ဒီအ ေႀကာင္းကို ႀကားသိခဲ႔ ရျပီး ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကုိ
အဆိပိကို သံုးျပီးကင္ ့ကိုလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ ရန္ ဇာတ္ကြက္ကဲ႔သို့ စစ္သားသစ္မ်ားကို သြင္းေစပါတယ္
ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားဟာေျမာက္ကိုရီးယားသို့ ေရာက္ ရွိေသာအခါ သူတို့ေတြဟာ ကင္ ေပးထားတဲ႔ ရြာေလးတစ္ ရြာမွာ ေနျပီး ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္မွုစနစ္ကုိ အဲဒါအတြက္ ေႀကာင့္လည္းနာမည္ႀကီးတာပါ ကင္ ဟာအမွန္တကယ္ဘဲ စကိုင္းလက္ခ္နဲ႔သူ့ ရဲ႔ ရွိဳးပြဲ
အတြက္အမာခံ ပရိသတ္တစ္ ေယာက္ ျဖစ္ဖို ့ရန္ အျပင္ သို့လွည့္ခဲ႔ပါတယ္ ကင္ ဟာပထမဦးဆံုးစကုိင္းလက္ခ္ နဲ႔ေတြ႔ တဲ႔အခါသူဟာ ဖိေနတဲအရာတစ္ခု နဲ႔ ေက်ာင္းသားကဲ႔သို ့ရုတ္တရက္ပန္းထြက္လာပါတယ္ ျပီးေတာ့သူတို့နစ္ ေယာက္ခ်ိတ္ဆက္မိျပီး ကစားနည္းမ်ားကိုအတူကစား ကင့္ ရဲ႔ကားစုစည္းမွုနဲ႔ ကစားျပီးေတာ့ သူတို့ေတြရဲ႔
ဖခင္ ေတြကိုဖိိနိပ္တဲ႔ ပံုျပင္ ေတြကိိုမ်ွ ေဝရင္း အရက္မ်ားေသာက္ ရင္းအခ်ိ္န္ ေတြက္ို အတူတကြျဖတ္သန္းႀကပါတယ္
ျပီးေတာ့သူတို့ေတြဟာ အခ်င္းခ်င္း Katy Perry ရဲ႔သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ Firewook
ကိုနစ္သက္တယ္လို ့ဝန္ ခံႀကပါတယ္ အရက္ ေတြကို ေသာက္ ရင္း Katy Perry ဟာ gay ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိိနားေထာင္ ရင္း က်ြန္ေတာ္ဟာ မ ေျဖာင့္ ခ်င္ ဘူးလုိ့သူတို့ေတြက ကလန္ကဆန္ ေျပာႀကပါတယ္ စကိုင္းလက္ခ္ဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ကင္ ဟာ ပံုမွန္ျဖစ္ေသာလူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္ ကိုးရီးယားေတြ ရဲ႔ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ
ယံုႀကည္ခ်က္ကို ပိတ္ပင္ ေနပါတယ္အဲဒါဟာ
သူဟာလူတိုင္းကုိ မစင္ ကဲ႔သ္ု့ ရွံဳ့ခ် တဲံ႔အက်င့္ ရွိတယ္ဆိုတာမဟုတ္ဘူးဆိုတာကုိ ဝန္ ခံထားပါတယ္ ကင္ ဟာစကိုင္းလက္ဒ္ကုိ ေခြးငယ္ ေလးတစ္ ေကာင္ ကုုိပင္ လက္ ေဆာင္ ေပးခဲ႔ပါတယ္ အဲဒီအခ်က္ မွာဘဲ
စကိုင္းလက္ခ္ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္မွူစနစ္ ရဲ႔ အ ေမရိကန္ မုနး္တီးဆန့္က်င္ မွုက္ုိ စတင္ တီးတိုးေရ ရြတ္ပါတယ္ စကိုင္းလက္ခ္ဟာ အခု ကင့္ ရဲ့မိတ္ ေဆြျဖစ္ ေနပါျပီ သူဟာ စီအိုင္ ေအ ရဲ့ အဆိပ္ နဲ႔သူတို ့ေတြ ရဲ႔လုပ္ႀကံမွုအစီအစဥ္ကို ပယ္ဖ်က္ိလုိက္ပါျပီ
ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ထားစြာဘဲ စကုိင္းလက္ခ္ဟာမႀကာခင္ မွာဘဲ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားခံရတာကို နားလည္ သ ေဘာ ေပါက္လာပါတယ္ အရာအားလံုးဟာမုသားပါ
အဲဒါေတြ ရဲ႔ ျပည့္နက္ သို ေလွာင္ ထားတဲံအရာ ေတြဟာအတု အ ေယာင္ ေတြပါ ကင္ ဟာ မိုက္ကန္းေသာလူတစ္ ေယာကိျဖစ္ျပီး ႏ်ဴးကလီးယားလက္နက္မ်ားနဲ႔ တတိယကမာ႓ဆီသို ့ စတင္ ခ်င္ သူပါ
ဘာ့ ေႀကာင့္လဲဆုိ ေတာ့ သူဟာသူ့ကို္ယ္သူ ေဘးမကင္းဘူးလို့ ထင္ ေနပါတယ္
သူတို့ေတြမွာ ကင့္ ရဲ႔က်ဆံုးမွုကုိယူ ေဆာင္ ဖို ့ရန္ တျခားနည္းလမ္းကို ေတြ႔ဖုိ ရန္ ရွိပါတယ္ ကင့္ ကိုဆန့္က်င္ လိုသူကို ကိရိယာမ်ားရဲ႔အကူအညီကုိ ရယူကာ
သူတို့ေတြဟာ ကင္ လိမ္တဲ႔ပံုစံနဲ႕ တူ ေနတဲံ႔တခ်ိဳ႔ကို ျပဳလုပ္ဖို ့ရန္ အသံုးျပဳပါတယ္ စိတ္ဓာတ္ပုိင္းဆိုင္ ရာမလံုျခံဳေသာ လူက ေလးတစ္ ေယာက္ အျဖစ္ ဖနတီးထားပါတယ္အဲဒါဟာ ကင္ ဟာ ျပည္သူေတြ ရံံဲ ႔ စိတ္ထဲမွာ အရွက္ သိကၡာက်ဆင္းျပီး အ ေပၚသ္ုိ့ သတင္းေတြ ထြက္ ေပၚ ေနပါျပီ အဲဒီပရမ္းပတာျဖစ္မွု ေတြမွာ အင္ တာဗ်ဴးကို တုိက္ ရုိက္ျပျပီး ေနာက္လိုက္ ခဲ႔ပါတယ္ ကင္ ဟာအသတ္ ခံရျပီး ဂ်ာနယ္လစ္ ဟာလြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္
စီအိုင္ ေအဟာကင့္ ရဲ႔ေသဆံုးမွုကုိသာရ ရွိခဲ႔တာမဟုတ္ပါဘူး ေတာ္လွန္ ေရးအ ေစာင့္ တပ္ကကိုးရုိးကယားလြတ္ ေျမာက္လာတဲံ႔
အ ေပးအယူကိုပါ ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္ ျဖစ္နိင္ သည္မွာ အသစ္ကိုရီးယားေတြထြက္ ေပၚလာျပီး အဲဒါက အင္ ပါယာနဲ႔ မရင္းနီးမခင္ မင္ ပါဘူး
ရုပ္ ရွင္ ဟာလြတ္ေျမာက္မွဳ ရဲံအလုပ္မ်ားကုိမ်ားစြာ တျခားမ ေလးမစား
မရုိ ေသမွုမ်ားနဲ႔တူျပီး နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီ ရဲ ေက်ာက္တံုးတစ္တံုးသာျဖစ္ပါတယ္
ရုပ္ ရွင္ ရဲ႔ပံုစံဟာ Team America World
Police(2004) ရုပ္ ရွင္ သို့ဆင္ တူျပီး အဲဒီရုပ္ ရွင္ ထဲမွာလည္းေျမာက္ကိုရီးယားအုပ္ခ်ဳပိမွုစနစ္ကုိ ရယ္စရာ အျဖစ္သတ္ မွတ္ထားပါတယ္ အဲဒီရုပ္ ရွင္ နစ္ခုစလံုးဟာ အ ေမရိကန္ ရယ္စရာ ဟာသတစ္ခု အျဖစ္ ဝင္ ေရာက္စြက္ဖက္ထားပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ေျမာက္ ကုိရီးယားမွာလည္းအဲဒီအတိုင္းပါဘဲ သူတို့ေတြဟာ အခ်ိဳ႔ငယ္နု္ ေသာ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားကိုအျပစ္ ရွာ ေနပါတယ္ အဲဒီဟာသ ေတြရဲ႔အဓိက ပစ္မွတ္က နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီ ရန္သူေတြရဲ႔ ေလ့လာ ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္ ထို႔ေႀကာင့္ဒီရုပ္ ရွင္ ေတြဟာတိုက္ခိုက္ မွုတစ္ခုျဖစ္ျပီး အ ေမရိကန္တန္ျပန္ ျပဳလုပ္သူယဥ္ ေက်းမွု
လြတ္ေျမာက္မွု လြတ္ေျမာက္လိုသူစသည္တုိ့ ဦးတည္ခဲ႔ပါတယ္ အဲဒီဒီမို ကရက္တစ္မ်ားဟာသူတို ့ေတြ ပိုင္ တဲ႔အစိုးရကို
ျဖတ္ ေတာက္နိင္ ခဲ႔ေသာ္လည္းသူတို့ေတြဟာ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီေတြ ရဲ႔ မ်ိဳးဆက္ပြားခ႔ဲတဲ႔ ရန္သူရဲ႔
ထိုသို ့ေရးဆြဲမွုကုိ ရွာ ေဖြဖို ့ရန္လိုလိုလားလားရွိပါတယ္ အဲဒါဟာအထူးသျဖင့္ ေျမာက္က္ိုရီးယားနဲ႔
လုွပ္ ရွားခဲ႔ပါတယ္ ဘာ့ေႀကာင့္ လဲဆို ေတာ့
အဲဒီရုပ္ ရွင္ ေတြဟာေျမာက္္ကိုရီးယားရဲ႔ ျပသာနာမ်ားစြာကို ဦးတည္ခ်က္ထားျပီး
သူတို့ေတြသာ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုကို ခြင့္ ျပဳပါတယ္ျပီးေတာ့ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒရဲ႔ ခ်ိတ္နဲ႔ သိမ္းပိုက္ တာလည္းျဖစ္ပါတယ္ အဲဒါဟာ အမွန္ပါဘဲ ေျမာက္ကိုရီးယားမွာဆို ရွယ္လစ္ဝါဒနဲ႔ဆင္ တာ အနည္းငယ္ သာ ရွိပါ ေတာ့တယ္ အျပင္ ဘက္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ား မ်ိဳးရုိးနဲ႔ဆိုင္ ေသာ
အ ေတြးအ ေခၚပညာမွာ အမွန္တကယ္ေတြ႔ ရွိပါတယ္ အနီ ေရာင္ အလံျဖစ္ ေစကာမူ
ဆိုဗီယက္ယူနီယံ ဆီမွ အလြန္ အ ေရးပါတဲံ႔အရာမ်ားငွားယူထားခဲ႔ပါတယ္
အဲဒီ ေန ရာမွာ သက္ဦးဆံပိုင္ စနစ္ ရွိျပီးစြမ္းအင္ ဟာ သားမွ အ ေဖဆီသို့
လြွဲေျပာင္းမွုပါ ပါတယ္ အဲဒါဟာအမွန္ပါ သို့ျဖစ္ ေစကာမူ တစ္ဖက္သတ္ယံုႀကည္မွု ရဲ႔အခိုင္ အမာ ဆိုျခင္းပါ ေျမာက္ကိုရီးယားဟာ နိင္ ငံျခားအကူအညီေတြမ်ားစြာ လက္ခံျပီး
သူတို့ေတြက အကူအညီေတြ ရ ရွိ ေနတဲ႔ႀ႕ကားက နိင္ ငံျခားေရးမူဝါဒကို ဒီဇုိင္းဆင္ ျပီးပင္ ရ ရွိနိင္ ပါတယ္ အဲဒါဟာ အမွန္ပါ တိုငိးျပည္က ဆိုးသြမ္းေသာအစိုးရ ရဲ႔
ကိုးကြယ္ ရာ ဘာသာရံဲ့တစ္ခုတည္းေႀကာင့္
ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့ျပီး အခု ေခတ္သမိုင္းဆိုင္ ရာအမ်ားစု ရယ္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္လံုးဆိုင္ ရာ
ပံုစံရဲ႔တစ္ခု ျဖစ္ျပီး အဲဒါဟာသက္ ေရာက္ မွုတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ ပံုစံမ်ားဟာ ႏွုိင္းယွဥ္လိုက္ ေသာအခါ အဲဒါဟာစစ္မွန္ ေသာမက္စ္ဝါဒီ အစိုးရတိုင္းမွာတည္ ရွိ ေနခဲ႕ပါတယ္ မက္စ္ဝါဒပံုစံမ်ား ထဲကမက္စ္ဝါဒီ ပံုစံတစ္ခု
ဟာ အျပစ္ တင္ ခဲ႔သလို သူတို့ေတြျဖစ္လာနိင္ ရင္ စစ္မွန္ ေသာသူေတာ္ ေကာင္းတရားမ်ား ဥပမာ ပညာေရး
မွာ ကင္ ဟာအားေပးဂရုစိုက္ခဲ့ပါတယ္ အဲလိုပံုစံမ်ိဳးေတြကိုလည္း အားေပးဖုိ ့ရန္ ႀကိဳးစားဖို ံရန္ ဂရုစိုက္ခဲ႔ပါတယ္ အဲဒါဟာအမွန္ပါဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္မွုစနစ္ဟာ ေကာင္းမြန္ စြာ စီးပြားေရး မတည္ ေဆာက္ နိင္ ဘူးအဲဒါဟာ နိင္ ငံျခားေပါင္းစည္းေရးဟာ
ထုိ ကိရိယာ ရဲ႔အျပင္ ဘက္မွာ လစာ အခ ေႀ႕ကးေငြတို့ျဖင့္ ခြင့္ ျပဳဖုိ ့ရန္ နဲ႔အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြမွာ သူတို့ေတြဟာ အနည္းငယ္သာ ရွိပါတယ္ အုပ္ခ်ဳပ္မွုနည္းစနစ္ဟာ နိင္ ငံျခားေပါင္းစည္းေထာက္ ခံမွုကု အာရွမွာ
လုပ္အားခ အနည္းဆ့ုးျဖစ္ တဲ့အတြက္ အစိုးရဟာ တျခားနိင္ ငံမ်ားသို ႀကြားဝါခဲ႕ပါတယ္ အ ေနာက္ နိင္ ငံမွ တခိ်ိဳ႔သရုပ္ ေဖာ္သူမ်ားနဲံ
လူမ်ိဳးခြဲျခားေရးဝါဒီမ်ားဟာ ေျမာက္ကိုရီးယားကို အထင္ ႀကီးႀကပါတယ့္
အဲဒီႏွုိင္းယွဥ္မွု ေတြမွာ ကိုရီးယားဟာ အ ေမရိကန္ ရဲ႔ေႀကာက္မက္ဖြယ္ ျပဳမူျခင္းကို ခံခဲ႔ရပါတယ္ က္ုးရီးယားစစ္ပြဲမျဖစ္ပြားခင္ ကတည္းကပင္ အ ေမရိကန္ဟာ ကိုရီးယားေပၚမွာ ထိခိုက္ ေစ ေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲံပါတယ္ နိုရင္ ခ်ဴစကုိင္းက ေရးသားခဲ့တယ္
“အ ေမရိကန္တပ္ မ ေတာ္ဟာ ကိုရီးယားသို ့ ၁၉၄၅ ခုနစ္မွာ ဝင္ ေရာက္လာေသာအခါ
သူတို့ေတြဟာ လူႀကိဳက္မ်ားတဲ႔အစိုးရ အဓိကအားျဖင့္ ဖက္ဆစ္ဆန့္က်င္ ေရးသူမ်ားပါဝင္ တဲ႔အဲဒီလူေတြဟာ ဂ်ပန္ကုိ ခုခံခဲ႔ျပီး ေတာ့လူမဆန္ ေသာ ျပန္လည္ဖိနိပိျခင္းကို အခမ္းအနားျဖင့္ ျပဳလုပ္ ေပးခဲံပါတယ္ ဂ်ပန္ ဖက္ဆစ္ ရဲေတြနဲ႔ ဂ်ပန္အုပ္ခ်ဳပ္ စဥ္အခါက ဂ်ပန္ န႔ဲပူးတြဲ ေဆာင္ ရြက္ ခဲ့တဲ႔ ကိုရီးယားမ်ားကုိအသံုးျပဳခဲ႕ပါတယ္
လူတစ္သိန္းခန့္ဟာ ေတာင္ ကိုရီးယားယခု က်ြန္ေတာ္တို့ ေခၚေန တဲ႔ ကိုရီးယားစစ္ပြဲမွာ
အသတ္ခံခဲ႔ ရျပီး ေသးငယ္ေသာ ေဒသ ေလးတစ္ခု မွာပင္ လယ္သမားေတြရဲ႔ပုန္ကန္ ထႀကြမွု ရဲ႔ အခ်ိန္ကာလအတြင္းမွာပင္ လူသံုးေသာင္း ေလးေသာင္းခန့္ အသက္ ခံခဲ႔ ရပါတယ္ အ ေမရိကန္ျပည္ ေထာင္ စု ရဲ႔ ႀကားဝင္ ေစ့စပ္ျခင္းနဲ႔ ရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္ ၁၉၅၀ စစ္ပြဲမွာ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ႕ပါတယ္ ၃.၅ သန္းမ်ားျပားတဲ႔ျပည္သူ ေတြဟာ အ ေမရိကန္ ရဲ႔ စစ္ဆင္ ေရးေတြ ေႀကာင့္ ရလဒ္တစ္ခု အျဖစ္ ေသဆံုးခဲ႕ပါတယိ
တခ်ို႔အႀကမ္းဖ်င္း ခန့္မွန္းခ်က္ အရလည္းျဖစ္ပါတယ္ အ ေမရိကန္ျပည္ ေထာင္ စုက ပြင့္လင္းစြာ ဗံုးမ်ားကုိ အသံုးျပဳခဲ႔ျပီး ဓာတုေဗဒလက္နက္မ်ားကိုလည္းအသံုးျပဳျပီး
ျမိဳ႔တစ္ျမိဳ႔လံုးကို ပြင့္ လင္းစြာ ဗံုးေတြႀကဲခဲ႔ျပီး တခ်ိဳ႔ ရြာ ေတြက္ို ေျမ ပံုေပၚမွ ေပ်ာက္ ကြယ္ေစခဲ႕ပါတယ္ ဥပမာအ ေနနဲ႔ အ ေမရိကန္တပ္မ ေတာ္ဟာ
စီခ်ြန္းစီရင္ စု ရဲ႔ေလးပံုတစ္ပံဳ လူဦးေရကိုသတ္ပစ္ခဲပါတယ္ ျဖစ္နိင္ စြာအ ေက်ာ္္ႀကားဆံုးလူသတ္မွုႀကီးက ေတာ့ အ ေမရိကန္ သံခ်ပ္ကာ ယႏၲရားတပ္ အမွတ္၇ ဟာ ေတာင္ ကိုရီးယားခို လွဳံထြက္ ေျပးသူေတြကို တိုက္ခိုက္ ခဲ႔ျပီး ရာ ေပါင္းမ်ာစြာ အသတ္ ခံခဲ႔ရပါတယ္ ဒီထက္အမ်ားအျပားဟာ အ ေမရိကန္ စစ္ဆင္ ေရးေတြ ေႀကာင့္ အသတ္ခံရျပီး ေတာင္ ကိုရီးယားဟာ အ ေမရိကန္ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ အစိုးရျဖစ္ပါတယ္ ေျမာက္ကိုရီးယား အ ေပၚမွာ ထားရွိ ရန္ ခြင့္ ျပဴမိန့္ဟာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အသတ္ခံ ရတာထက္ပိုျပီး
တိုေတာင္းေသာ အသက္မ်ားပါဝင္ ျပီး
ဘဝရဲ႔အနိမ့္ဆံုးအရည္ အ ေသြးေတြရဲ႔သက္ ေရာက္ မွုက္္ို ရ ရွိခဲ့ပါတယိ ကိုရီးယားျပည္သူေတြဟာ အ ေမရိကန္ ရဲ႔ သိမ္းပိုက္ မွုမွာ ရင္ ဆုိင္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ႔ရျပီးဆက္လက္ ရင္ ဆိုင္ ေန ရပါတယ္ ျပီးေတာ့ကိုရီးယားတစ္ ကိုယ္တည္းမဟုတိပါဘူး နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီအထူးသျဖင့္ အ ေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီ ဟာ ဘယ္ ေတာ့မွ မရတဲ႔႔စစ္ပြဲ နဲ႔စီးပြားေရးရာမ်ားကို ျပီးခဲ႔တဲ႔ ရာစုနစ္ အနည္းဆံုးတတိယကမာ႓မွလူေတြကို
ဆန့္က်င္ ဖို ့ရန္ ထင္ ရွားပါတယ္ ဒီရုပ္ ရွင္ ဟာလည္းသူေတာ္ ေကာင္းေယာင္ ေဆာင္ ထားျခင္းကို သူတို့ကိုယ္တိုင္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ႔ျပီး အ ေမရိကန္ဟာ လူေတြအားလံုးကို ပ်က္စီးေစမယ့္ ႏ်ဴးကလီးယားထိပ္ဖူးေတြ ရွိျပီး ဒီကိစၥမွာေျမာက္ကုိရီးယားဟာ ပို ပို ေဝးတယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပ ေနပါတယ
ျပီးေတာ့ အ ေမရိကန္ဟာ အဏုျမဴစြမ္းအင္ ဗံုးကုိနစ္ႀကိမ္ တိုင္ တုုိင္ ျပည္သူ ေတြနဲ႔ ျပည့္နက္ ေန တဲံ့ျမိဳ႔နစ္ျမိဳ႔ကို တုိက္ခိုက္ ခဲ႔တဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာ နိင္ ငံတစ္နိင္ ငံလည္းျဖစ္ပါတယ္ အဲဒါဟာ ေျမာက္ကိုရီးယားထက္ အ ေမရိကန္ဟာ လက္နက္ ဖ်က္သိမ္းဖုိ ့ပိုမိုခိုင္ လံု ေနပါတယ္
ေျမာက္ကိုရီးယားဟာ ဘယ္သူအ ေပၚမွာမွ
ႏ်ဴးကလီးယားဗံုးမသံုးဖူးသလိုု ဘယ္နိငိ ငံျခားတိုင္းျပည္ကုိမွ အ ေမရိကန္ ကဲ႔သို ့မက်ဴးေက်ာ္ခဲဲပါဘူး ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုနဲ႔ ျပသာနာမ်ားဟာ အ ေမရိကန္ ရဲ႔လုပ္ ရပ္ ေတြဆိုးသြမ္းပံုေတြနဲ႔ ႏွုိင္းယွဥ္ တဲ႔အခါ သမုဒၵရာနဲ႔ ေရစက္ ေလးကဲ့သို့ ျဖစ္ ေနပါတယ အ ေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႔ ေႀကာင့္ ျဖစ္ ခဲ့တဲ႔ ဒုကၡသည္မ်ားမည္ ရမည္ ရ ေရတြက္ ႀကည့္ပါလ်ွင္ တျခားနယ္ခ်ဲ့နိင္ ငံ ေတြ ရဲ႔ျပစ္မွု ေတြပင္ မပါဝင္ ေသးတာ ေတာင စစ္ပြဲမ်ားမွ ေသဆံုးမွုမ်ား ဗံုးႀကဲျချခင္းမ်ား ္ ေသဆံုးမွု
တပ္ဖြဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲံအ ေျခ အ ေနမ်ားစသည္တူိ့ ေတြဟာသန္းေထာင္ ခ်ီျဖစ္ပါတယ္ အဲဒါဟာ နယ္ခ်ဲ႔ ေက်ာက္တံုးေႀကာင့္ ဘာေတြ ဆံုးရွံဳးခဲ႔လဲဆ္ိုတာဇာတ္လမ္းျဖစ္ပါတယ္ ဒီဇာတ္လမ္းမ်ားဟာ အ ေမရိကန္ ရဲ႔အက်င့္ ပ်က္မ်ားနဲ႔ ေပါ ေႀကာင္ ေႀကာင္ နိင္ ငံ ေရးမူဝါဒမ်ားနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းကို ေလွာင္ ေျပာင္ ထားျပီးအဲဒါဟာ နယ္ခ်ဲ႔နိင္ ငံ ေတြ ရဲ႔
တကယ့ျပစ္မွု ေတြကို ပိတ္ပစ္ဖုိ ့ရန္ အကာအကြယ္ယူတဲ႔ သ ေဘာလည္းျဖစ္ပါတယ္ အခ်ိန္တစ္ခုတည္းမွာ
သူတို ့ေတြဟာ ေျမာက္ကိုရီးယားအုပ္ခ်ဳပိမွုအျပစ္ ေတြ ေဖာ္ခဲံျပီး နယ္ခ်ဲ႔ ေတြ ရဲ့ စက္ဆုတ္ျခင္းကို ေရွာင္ က်ဥ္ မွု ရဲ႔လမ္းတစ္ခု အျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ေနပါတယ္ အဲဒီအရြဲ႔တိုက္ မွု ေတြ ရဲ႔တစ္စံုတစ္ခုဟာ အလွတရားဒသာနစည္းမ်ဥး္ကင္းလြတ္ ေန ေပမယ့္ အဲဒါရဲ႔ အ ေကာင္းဆံုးနိင္ ငံ ေရးသူ ေတာ္ေကာင္းတရားေတာ့ျဖစ္ပါတယ္
အဲဒါဟာ ကမာ႓ႀကီးရဲ႔ နယ္ခ့်ဲယဥ္ ေကိ်းမွဳ ရဲ႔ ေပါ ေႀကာင္ ေႀကာင္ ရုးမိုက္ မွုကုိ ျပသ ပါတယ္အဲဒါဟာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေဒၚလာေတြကိို အကုန္အက်ခံျပီးကိုရုိးကားယားနိင္ ေသာ
ကမာ႓ ႀကီးရဲစု ေပါင္းအားထုတ္မွုႀကီးက
အခုလို ပ်င္းရိဖြယ္ ေႀကာင္ ေတာင္ ေတာင နိင္ ဖြယ ႀကိဳတင္ ခန့္မွန္းနိင္ ေသာ ရုပ္ ရွင္ သို ့ေျပာင္းလဲ ေပးပါတယိ အဓိပၸာယတစ္ခု အ ေနနဲ႔Seth Rogen ဟာ
သူ့ရဲ႔ကိုယ္ပိုင အစြမ္းအစ ေပ်ာက္ဆံုး နိင္ ဖြယ္ ရွိျပီး ပါဝင္ ေန တဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ ပဂ်ံဳအန္ကို ေလွာင္ ေျပာဖို ့ရန္ ရွာေဖြ တာပါ

Leave a Reply