အာဖရိက ရဲံစီးပြားအဖ်က္အဆီးအတြက္ ျပန္လည္ ျပင္ ဆင္ မွုေတာင္းဆိုခ်က္

(llmyanmar.org) ဘာကင္ နာဖာဆို နိင္ ငံ ရဲံျမိဳ႕ေတာ္ အိုယူးဒတိ ဂူးမွာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲံညီလာခံတစ္ခုမွာ အာဖရိက နိင္ ငံမ်ားသမဂၢဟာ ပထမကမာ႓ရဲ႔နိင္ ငံမ်ားမွ ေလ်ာ္ေႀကးေငြအျဖစ္ ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ ေတာင္းဆိုဖို့ ရွိခဲံပါတယ္ အာဖရိက နိင္ ငံေတြဟာ ပထမကမာ႓နိင္ ငံေတြ ေႀကာင္ သူတို့ေတြ တိုက္ ႀကီးမ်ားေႀကာင့္ အာဖရိက နိင္ ငံေတြရဲ႔ လူဦးေရ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမွဳ စီးပြားေရးပ်က္ကပ္မ်ား ေႀကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမွု ေတြအတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ႕ပါတယ္ ဒီဇင္ ဘာလ အ ေစာပိုင္းမွာ အာဖရိက သမဂၢ Jean ping အစ္ိုးရဟာ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ အသံတစ္ခုတည္းနဲ ့စကားေျပာဖို ့ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ႕ျပီး အဲဒါဟာ ဆံုးရွံဳးမွု ေတြအတြက္ …

More

တတိယကမာ႓နိင္ ငံေတြဟာ ပထမကမာ႓နိင္ ငံေတြရဲ႔ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမွု အ ေပၚ ကန့္ကြက္ျခင္း

တတိယကမာ႓နိင္ ငံေတြဟာ ပထမကမာ႓နိင္ ငံေတြရဲ႔ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမွု အ ေပၚ ကန့္ကြက္ျခင္း (llmyanmar.org) စပိန္နိင္ ငံဘာစီလိုနာျမိဳ႔မွာျပဳလုပ္တဲ႔ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမွုအ ေပၚအလုပ္ ကုလသမဂၢအမွုေဆာင္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အာဖရိက နိင္ ငံ၅၀ ဟာ အျပင္ မွာ ထြက္ျပီးလမ္းေလ်ွာက္ခဲ႔ရပါတယ္ အဲဒီအာဖရိက နိင္ ငံေတြနဲ႔ တျခားတတိယကမာ႓နိင္ ငံေတြဟာ အဲဒီ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမွုကုလသမဂၢ ေဆြးေႏြးပြဲကို ကန့္ကြက္ခဲႀကပါတယ္ အာဖရိက စကားေျပာဆိုသူလူမ်ားရဲ႔အဆို အရ ခ်မ္းသာတဲ႔နိင္ ငံေတြဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္မွုျပဳလုပ္ဖို့ရန္ အားနည္းေသာ ကတိ ေပးေသာအလုပ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ႔ျပီးအဲဒါဟာ ဆင္းရဲတဲ႔နိင္ ငံေတြဟာျပင္းထန္ တဲ႔အက်ိဳးဆက္က္္ို ရင္ ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႔ ေန ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ အာဖရိက မွာ …

More

နယ္ခ်ဲ႔နိင္ ငံမ်ားမွ ပထမကမာ႓သားမ်ားဟာ ဆိုရွယ္ဖက္ဆစ္ ဝါဒီမ်ားျဖစ္ႀကပါတယ္

(llmyanmar.org) တတိယကမာ႓သားမ်ားဟာ နယ္ခ်ဲ႔နိင္ ငံမ်ားမွ ပထမကမာ႓သားမ်ားကုိ ဆို ရွယ္ဖက္ဆစ္ ဝါဒီမ်ားလို ့ေခၚ ရျခင္း အ ေႀကာင္းျပခ်က္ ရွိပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တုို့ဟာ နယ္ခ်ဲ႔ ဝါဒိႏိုငိ ငံ ေတြမွာတစ္ကမာ႓လံုးအဆင့္ ေပၚမွာ ခ်မ္းသာႀကြယ္ဝမွဳ ရဲ႔အလယ္ဗဟိုျဖစ္ျပီး အရင္း ရွင္ ဝါဒီမ်ားရဲ႔ ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ တဲံ ေခတ္မွာ ေနထိုင္ ေနပါတယ္ ခ်မ္းသာတဲံနိင္ ငံမ်ားဟာ ဆငိးရဲတဲ႔နိင္ ငံ မ်ားကုိ အနိုင္ က်င့္ တယ္ အဓမၼလုယူတယ္ ေဆးစြဲ ေစတယ္ ဆင္းရဲ မြဲ ေတ ေစတယ္ က်ြန္ျပဳပါတယ္ အတင္းအဓမၼခိုင္းေစျခင္း ဗံုးႀကဲျခင္းတို့ျဖင့္ တင္ သြင္းျခင္း ျပဳလုပ္ ေနပါတယ္ တတိယကမာ႓မွ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားဟာ …

More

ညီမ်ွျခင္းနဲံတစ္ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာ ေပါင္းစညး္မွုု

(llmyanmar.org) ခ်မ္းသာတဲ႔နိင္ ငံမ်ားရဲ႔ ဘဝကို လြယ္ကူ အဆင္ ေျပစြာေန ထိုင္ နိင္ တဲ႔လက္တစ္ဆုပ္စာ အလုပ္ သမား မ်ားကို ေျပာျပဖို ့ရန္ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒိမ်ားဟာ ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္ အဲဒါဟာ သူတို ့ေတြဟာ ႀကီးမားေသာ ဆင္း ရဲမြဲေတ ျခင္းကို ေႀကာက္ ရြံံ ေန တဲ႕ အဲဒါဟာ တန္ ျပန္ ေတာ္လွန္ ေရးပါ အဲဒါဟာ က်ြန္ေတာ္တ္ု ့ကို ေျပာျပဖို ့ရန္ ေနာက္ ဆုတ္ ေနပါတယ္ အထက္တန္းလြွာမွာ စြန့္လြွတ္အနစ္နာခံမွု ရဲ႔ ေႀကာက္ ရြံ႔မွု အရမ္းဆင္းရဲ မြဲေတ မွု ရဲ႔ ေႀကာက္ ရြံ႔မွု ေတာ္လွန္ ေရးရုန္းကန္လွုပ္ …

More

အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုမွာရွိတဲံ႔ အမ်ားစု ကိန္းဂဏန္းမ်ားနဲံ ပတ္သက္ျ႔ပီး ရုိးရွင္းေသာ ေမးခြန္းမ်ား

(llmyanmar.org) အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုရဲ႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူ မွဳအရ ၂၀၀၆ ခုနစ္ အလယ္အလတ္ အိမ္ေထာင္ စုတိုင္းဟာ ဝင္ ေငြ ေဒၚလာ ၄၈၂၀၁ ရွိပါတယ္ အသက္ ၁၄ နဲံ ႔၁၄ အထက္ အလုပ္လုပ္ႀကတဲံ႔အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စု ရဲ ႔ အိမ္ေထာင္ စုတစ္စု ရဲ႔ ဝင္ ေငြဟာ ေဒၚလာ ၃၆၀၃၆ ရွိပါတယ္ အလယ္အလတ္လူတန္းစားဆိုတာဘာလဲ? အ လယ္အလတ လူ္တန္းစားဆိုတာ ဝင္ ေငြဟာ အဆင္းရဲဆံုးက ေန အခ်မ္းသာဆံုးသို ့ ျမင့္ တက္လာျပီး ဆင္းရဲသားမ်ားနဲ႔ အရမ္းခ်မ္းသာ ေသာလူတန္းစားမ်ားအႀကား ခြဲျခားထားတဲ႔ လူတန္းစားတစ္ခု ပါ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုရဲ႔ …

More

ပထမကမာ႓က အ ေမရိကန္အလုပ္သမားမ်ားဟာ အစားအစာမ်ားကို

(llburmese.wordpress.com) ျဖဳန္းတီး ေနတယ္ တတိယကမာ႓ က ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေန ပါတယ္ ူ ကယ္ ရီမက္စ္္ ဟာ လယ္ေျမသိမ္းခံ ရသူမ်ား တစ္ ေန့လုပ္ မွတစ္ေန့စား အတိုင္းအတာဘဲ ရွိတဲ ႔လူမ်ားကို ပစၥည္းမဲ႔ လူတန္းစားလို့ ေဖာ္ျပခဲ႔ပါတယ္ ိုဘာပဲျဖစ္ျဖစ္အဲဒါဟာ အ ေမရိကန္နဲ႔ ပထမကမာ႓က အလုပ္လုပ္ေနတဲ႔ အပိုင္း ကို ေတာ့ ေဖာ္ျပျခင္းလံုးဝမဟုတ္ပါဘူး ပထမကမာ႓ရဲ႔ အလုပ္သမားမ်ားဟာ ဆံုးရွံဳးဖို ့ရန္ အတိုင္းအတာ မရွိပါဘူး သူတို့ ေတြရဲံ အက်င္ ့စာရိတၱယိုယြင္းပ်က္စီးေနတဲ႔ ဘဝ ေတြဟာ ဆုိ ရွယ္လစ္ စနစ္ ေအာက္မွာ ရွိေန မွဘဲ ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးဖို ့ရန္ ရွိပါ တယ ္အခု က …

More

အ ေလးနီျပဳလုိုက္ပါတယ္

(llmyanmar.org) စစ္မွန္ေသာ သူမ်ားဆန့္က်င္ သညိ့ု အတုအေယာင္ မက္စ္ဝါဒီမ်ားရဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္ျဖန့္ခ်ီျခင္း တစ္ကမာ႓လံုးရဲဆို ရွယ္လစ္ ျဖန့္ခ်ီျခင္းသည္ ခ်မ္းသာႀကြယ္ဝသူမ်ားရဲ ေစာင္းေျမာင္းရိပ္ ေျခ ေျပာျခင္းကို ခံ ရပါတယ္ အဲဒီဝါဒ က ေတာ့ ညီမ်ွ ေရးဝါဒ သို့ မဟုတ္ မည္သို့မွ တရားမ်ွတမွု မရွိတဲ႔ ေန ရာေတြမွာ ဆို ရွယ္လစ္ ဝါဒဟာ မရွိဆင္းရဲသားပစၥည္းမဲ႔ ေတြနဲံ ဖိနိပ္ခံ ေနရတဲံ ကမာ႓့လူဦးေရရဲ ထက္ ဝက္ခန့္အတြက္ လည္းအက်ိဳးျဖစ္ ထြန္းေစပါတယ္ ဆို ရွယ္လစ္ဝါဒရဲ႔ အ ေျခခံ သ ေဘာတရားက ေတာ့ အႀကမ္းအားျဖင့္ အတူတူအလုပ္ လုပ္ႀကျပီး အက်ိဳးသင့္ အ ေႀကာငး္သင့္ တန္းတူညီမွ် ေရးဝါဒ …

More